Dadl hydrogen i’w chynnal yn y Senedd

Ar 26 Chwefror 2020, bydd Aelodau’r Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal dadl lawn wedi’i neilltuo ar gyfer hydrogen.

Mae Cymdeithas Masnach Cymru wedi helpu i hwyluso paratoadau ar gyfer y ddadl, a deallir i fod y cyntaf o fath i unrhyw gorff deddfwriaethol yn y DU.

Gellir gweld y ddadl yn fyw ar www.senedd.tv.

Eitem 6 – Datgarboneiddio. Manylion fama: http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6259&Ver=4