Polisi preifatrwydd

Pa ddata personol rydyn ni’n ei gasglu a pham rydyn ni’n ei gasglu

Cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori olrhain trydydd parti ychwanegol, ac yn monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys gwreiddio hwnnw, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.


Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’ch data

Nid ydym yn casglu nac yn rhannu eich data


Pa mor hir rydyn ni’n cadw’ch data

Nid ydym yn cadw unrhyw ddata ar ymwelwyr â’r wefan


Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Nid oes gennym unrhyw ddata personol.