Diwrnod Hydrogen Day

21 07 2024, 3:20pm

Drwy wahoddiad yn unig : Y diwydiant hydrogen yng Nghymru a siaradwyr rhyngwladol, Adeilad Pierhead, Caerdydd.

I’r cyhoedd: Arddangosfa Technoleg Hydrogen, Canolfan y Mileniwm, Caerdydd.

10/10/2023

By Invitation only : The Hydrogen industry in Wales & international speakers, Pierhead Building, Cardiff.

Public: Hydrogen Technology Showcase, Millennium Centre, Cardiff.

Key Information

Dates

21 07 2024, 3:20pm

In Categories
Live event
Location
^
cyWelsh