Cyhoeddi ar: Dydd Llun Chwefror 24, 2020

Ar 26 Chwefror 2020, bydd Aelodau’r Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal dadl lawn wedi’i neilltuo ar gyfer hydrogen.

Mae Cymdeithas Masnach Cymru wedi helpu i hwyluso paratoadau ar gyfer y ddadl, a deallir i fod y cyntaf o fath i unrhyw gorff deddfwriaethol yn y DU.

Gellir gweld y ddadl yn fyw ar www.senedd.tv.

Eitem 6 – Datgarboneiddio. Manylion fama: http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6259&Ver=4

^
cyWelsh