Amdanom ni

a

a

Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru yw’r corff aelodaeth i hyrwyddo’r economi hydrogen yng Nghymru yn y 2020au.

Byddwn yn eiriolwyr ac yn adeiladu-capasiti.

a

Rydym yn Gymdeithas gyda chefnogwyr credadwy, dylanwadol ac eang.


aaaa

Byddwn yn:

a

  • Cynrychioli cwmniau celloedd tanwydd a hydrogen (FCH) a diwydiannau cysylltiedig ar lefel llywodraeth ac ymhlith cyrff y sector cyhoeddus a phreifat; ac o fewn cymunedau yng Nghymru.
  • Casglu a thrafod gwybodaeth am y farchnad.
  • Rhwydweithio i gydweithio ar synergeddau cadwyn gyflenwi a all gyd-fynd รข chyflenwad a galw hydrogen ar gyfer ystod eang o gymwysiadau.
  • Hyrwyddo arloesedd cyflym trwy rannu gwybodaeth.
  • Darparu gwasanaeth datblygu busnes sy’n helpu i nodi cyfleoedd prosiect ac yn darparu gwasanaethau rhagarweiniol a broceriaeth i’n haelodau.
  • Helpu i gael gafael ar gyllid i ariannu datblygiadau prosiect hydrogen.
  • Dylanwadu a chefnogi datblygiadau polisi.
  • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o hydrogen a chynnal digwyddiadau rheolaidd.
  • Datblygu partneriaethau gyda datblygiadau’r DU a rhyngwladol a dysgu ohonynt er mwyn rhannu arfer gorau; ac a all ddylanwadu ar ddatblygiadau yng Nghymru.