a

a

Rydym nawr yn symud o’r cam sefydlu i strwythur sydd wedi’i ymgorffori’n ffurfiol.

a

Yn ystod Gwanwyn 2020, bydd ein Grŵp Llywio o gefnogwyr eang yn trosglwyddo i ddod yn aelodau llawn Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru.

a

Rydym yn dymuno ehangu’r aelodaeth hon ac yn eich gwahodd i anfon mynegiadau o ddiddordeb ar ddod yn aelodau i cyswllt@hydrogenh2.cymru.

a

Cyhoeddwn ein cyfraddau aelodaeth llawn yng Ngwanwyn 2020 ac yn dilyn hynny byddwn yn eich gwahodd i ymuno â Chymdeithas Masnach Hydrogen Cymru.