a

a

Rydym nawr yn symud o’r cam sefydlu i strwythur sydd wedi’i ymgorffori’n ffurfiol.

a

Yn ystod 2020, bydd ein Grŵp Llywio o gefnogwyr yn trosglwyddo i ddod yn aelodau llawn Cymdeithas Fasnach Hydrogen Cymru.

a

Rydym am ehangu’r aelodaeth hon ac yn eich gwahodd i danfon mynegiad o ddiddordeb ar ddod yn aelod at cyswllt@hydrogenh2.cymru.

a

Byddwn wedyn yn danfon manylion llawn i chi ar sut i ymuno â Chymdeithas Fasnach Hydrogen Cymru.