Lansio Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru

Daw technoleg sero allyriad i Fae Caerdydd ac bydd lansiad Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru yn swyddfeydd Arup yn llawn ym Mae Caerdydd rhwng 5pm – 7.30pm ddydd Mercher, 26ain Chwefror 2020. Mae Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru, @HyCymru, yn yn cael ei lansio ar adeg o ddiddordeb byd-eang mewn hydrogen.
Bydd y lansiad yn cyflwyno cefnogwyr craidd y gymdeithas [gweler y nodiadau isod] a’i nod o hyrwyddo’r economi hydrogen yng Nghymru.
Dywedodd Guto Owen, Cyfarwyddwr Ynni Glân a chydlynydd sefydlu Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru:
“Mae technoleg hydrogen yn barod, i helpu i leihau allyriadau carbon a gwella ansawdd aer.
Mae gan Gymru sylfaen adnoddau, seilwaith, diwydiannol ac ymchwil gref a all ddarparu llwyfan ar gyfer cyflymu prosiectau hydrogen sylweddol trwy’r 2020au a thu hwnt. Gall Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru gefnogi uchelgeisiau yn y maes, drwy rhwydwaith cynrychioliadol aml-sector ac i gefnogi’r llywodraeth a busnesau. Byddwn hefyd yn hyrwyddo diddordeb y cyhoedd mewn hydrogen trwy raglen waith weithredol.
Sefydliadau ategol craidd Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru yw:
Acorn, Afallen, AMRC Cymru, Arup, Bia Energy Consulting, Cyfraith Cyfalaf, Costain, Diwydiant Cymru, Dwr ​​Cymru Cymru Dŵr, EngSolve, Innogy, Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol, Pobl, Protium, Riversimple, Savills, SP Energy Networks, Wales & West Cyfleustodau ac Ynni Glân.