Gweminar 5ed Tachwedd Hydrogen mewn cludiant trwm

Digwyddiad hwn yn dod gan UK HFCA

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd i’n gweminar sydd ar ddod ar “Cyflawni twf sero a glân net trwy gelloedd hydrogen a thanwydd: cyfleoedd mewn cludiant trwm” a gynhelir ddydd Iau 5ed Tachwedd am 11 am. Yn cael ei gynnal gan Burges Salmon, bydd y weminar 90 munud hon yn rhoi cyfle i fynychwyr ddeall rôl hydrogen a chelloedd tanwydd wrth ddarparu twf net sero a glân trwy ddatgarboneiddio trafnidiaeth trwm. Bydd Adam Collins o Liberum yn ymuno â ni fel prif siaradwr a chadeirydd, a rhoddir cyflwyniadau gan AVL, Prifysgol Birmingham, Silindrau Nwy Luxfer ac ULEMCo. Bydd y weminar hon yn taflu goleuni ar y cyfleoedd ar gyfer:

*Datrysiadau celloedd tanwydd ar gyfer HGVs di-garbon
*Trenau wedi’u pweru gan hydrogen a HydroFLEX
*Storio hydrogen ar HGVs
*Datrysiadau tanwydd deuol mewn cerbydau fflyd, masnachol a arbenigol


Mae’r weminar hon yn agored i gydweithwyr yn y sector hydrogen a thanwydd, a’r rhai a hoffai ddarganfod mwy am y gofod. Gallwch gofrestru am ddim yma.